కమ్యూనిస్టుల వర్గపోరాటం ఆర్థికఅంశాలకే పరిమితం కారాదని, భారత దేశ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా సామాజిక న్యాయం కోసం, కుల వివక్షకు వ్యతిరేకంగా కామ్రేడ్స్ పనిచేయాలని సిపిఐ జాతీయప్రధానదర్శి డి.రాజా పేర్కొన్నారు. మనం సామాజిక న్యాయం కోసం, ఇంకొక్క కుల వివక్షకు వ్యతిరేకంగా నూ పని చేయకుంటే ఇక్కడ విప్లవం అసాధ్యమని ద హిందూ దినపత్రికకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన స్పష్టం చేశారు. కేవలం ఆర్థిక డిమాండ్ల మీద పని చేసినంత మాత్రాన మనదేశం లో సోషలిస్టు విప్లవాన్ని సాధించలేము అన్నారు . డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ సైతం బూర్జువాలు, బ్రాహ్మణిజం లను రెండు శత్రువులుగా నొక్కి చెప్పారని డీ రాజా గుర్తు చేశారు.

The new CPI general secretary sees a threat to Constitution and democratic polity.

Born in a Scheduled Caste family at Chipachoor village in Vellore district, D. Raja, the new general secretary of the Communist Party of India, had to battle poverty and hunger. He attended college in Gudiyatham, a small town in the grip of political movements — Communist, Dravidian and Ambedkarite. His anger against poverty and injustice attracted him to the communist movement. He rose from the ranks, first as a student leader working with the All India Students Federation and later becoming general secretary of the All India Youth Federation and full-time worker of the party in 1975. “My parents were landless farmers. I studied in a Harijan welfare school and ate mid-day meal introduced by [Chief Minister] Kamaraj. I still remember the day when I had the opportunity to see him. I had no shirt to wear. I just touched him,” recalled Mr. Raja.Excerpts:

You have become the general secretary of the CPI at a time when the BJP is at the helm of affairs. What are your challenges?

It is a challenging time not only for the Left, but for the people and the country as a whole because the right-wing forces have captured political power. The BJP is the political arm of the RSS whose ideology is divisive, communal, sectarian and fascist.

They try to impose their agenda aggressively. It poses a threat to the Constitution and the democratic polity of the country.

The government is completely committed to protecting the interests of the corporate and business houses. Its agenda is leading to mob lynching and attacks on Dalits, Adivasis and minorities.

If somebody questions the government or criticises its policies they are being dubbed as anti-nationals and urban Naxalites.

Another important challenge is the unity of secular and democratic forces. It could not happen in the 2019 general election except in Tamil Nadu. It became a setback not only to the Congress, but other parties like the BSP, RJP, SP and to the Left.

How to unite the secular democratic forces is another big challenge. Left parties are considered to be the voice of the voiceless and the moral component of the Indian polity.

People know that if the Left gets weakened it creates a moral vacuum in Indian politics. The Left continues to be the hope of the people.

There is a view that the BJP capitalised on the “minority appeasement” by the Left and other parties…

The BJP has succeeded in creating a false narrative and spreading fake arguments. The party, in a way, succeeded in what can be called as hacking the thinking and the minds of the people [away] from genuine issues.

The BJP used the mass media and social media, money power. Corporate funding and electoral bonds were utilised fully by the BJP. On the one hand, the BJP accuses other parties of appeasing minorities and on the other, it projects the victimhood of the majority in a hyperbolic level.

Even they used national security in a narrow, sectarian and partisan manner and created a fear psychosis at one level and intimidation at the other level.

People are now realising the way the RTI Act Amendment Bill was passed and the way they are bulldozing everything to getting all Bills passed without any proper scrutiny.

It shows how Parliament and other institutions are being undermined.

What led to the fall of the Left even in its traditional turfs?

Despite all its efforts in Kerala, the BJP was not able to win a seat. West Bengal has become a matter of concern.

The Trinamool Congress wrested power from the Left but in the fight against the Left, it provided conditions for the BJP to emerge. Now the Trinamool is also facing trouble since the BJP is trying to emerge as a contender for power. This is a serious situation and the Left is also thinking over its strategy and taking up people’s causes and will be in the streets.

In the land of Tagore, Ramakrishna Paramahamsa and Vivekananda, the slogan Jai Sri Ram is being used to divide people, and a Nobel laureate like Amartya Sen has come out openly against this.

While Communists always place thrust on class war, caste remains a factor to reckon with…

I have made it clear many times that the class war of the communists could not be confined only to economic issues. In the Indian context, class struggle is for social justice and against caste discrimination.

Even Dr. Ambedkar identified the bourgeois and Brahminism as the two enemies.

One has to address the social reality, one has to understand the dialectical relationship between the superstructure and the base. Unless we fight for social justice and fight against caste discrimination, we cannot accomplish the revolution. We cannot carry forward the revolutionary process only by addressing economic demands.

(Courtacy The Hindu)