మంథని మధుకర్ నుండి ప్రణయ్, సుశృత -దేవర్ష్ ల దాక

 కులదురహంకార హత్యలు – ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం  – ఉద్యమ కర్తవ్యాలు

రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్

 

నిర్వాహణ

సుశృత -దేవర్ష్ న్యాయ పోరాట సంఘీభావ కమిటి

Venue సుందరయ్య విజ్ఞానకేంద్రం . షోయబ్ హాల్

Time : 2 గంటలకు

21 -Jul -2019