ముస్లింలు- జాతిని మేలుకొల్పిన నినాదాల రూపకర్తలు 
The Muslims who Gave India Its Nationalistic Slogans

*వందేమాతరం, భారత్ మాతా కీ జై నినాదాన్ని 1857లో అజీమ్ ఉల్లాఖాన్ రూపొందించారు.
*The slogan of “Madare Vatan Bharat Ki Jai” was given in 1857 by Azeem Ullah Khan.

* జైహింద్ నినాదాన్ని ఇచ్చినవారు అబిద్ హసన్ సప్రాని.

Surayya Tayyabji
Surayya Tayyabji

*The slogan “Jai Hind” was given by Abid Hassan ‘Safrani

* ఇంక్విలాబ్ జిందాబాద్, రూపకర్త హస్రత్ మోహాని.

Hasrat-Mohani
Hasrat-Mohani

*The slogan “Inquilab Zindabad” was given by Hasrat Mohani

* క్విట్ ఇండియా, భారత్ చో డో- యూసఫ్ మెహర్ అలీ.
* ఆయనదే మరో నినాదం- సైమన్ గోబ్యాక్.

Hasrat-Mohani

Hasrat-Mohani

*The slogan “Bharat Chhoro” (Quit India) was given by Yusuf Meher Ali.
*Yusuf Meher Ali also gave the slogan “Simon Go Back”.

* భగత్సింగ్ పాడిన పాట, సర్ఫరోష్ కి తమన్నా అబ్ హమారా దిల్ మే హై, రాసిన వారు బిస్మిల్ అజీమ్ బాదీ.

Hasrat-Mohani
Hasrat-Mohani

*The Slogan “Sarfaroshi Ki Tamanna, Ab Hamare Dil Mein Hai” was written in 1921 by Bismil Azimabadi.

*మువ్వన్నెల జెండాకు డిజైన్ చేసిన వారు సూరయ్య తయ్యా బ్ జి.

Surayya-Tayyabji
Surayya-Tayyabji

*Surayya Tayyabji designed our flag, the Tri-Colour as we know it today.

-జావేద్ నక్వి