హిందీ సూపర్స్టార్ దీపికా పడుకోన్ జేఎన్యూ విద్యార్థులకు సంఘీభావం ప్రకటించింది. మరి తెలుగులో సూపర్ స్టార్ లే లే రా?