Manda Krishna Madiga,

కులాంతర వివాహాలను సహించలేని కుల దురహంకార హత్యలు దాడులు,
తెలంగాణాలో పెచ్చరిల్లుతున్న కుల దురహంకార హత్యలు,

పరువు హత్యల పేరిట జరుగుతున్న కుల దురహంకార హత్యలు-దాడులు,

Desidisa News, 19 Sep 2018, Hyderabad.