సావిత్రిభాయ్ ఫులే విగ్రహాన్ని ధ్వసం చేసిన సిరిసిల్ల జిల్లా, ‘సుద్దాల’ గ్రామంలో ప్రతిఘటనకు పూనికున్న బహుజన శక్తులు
Manuvada Saffron Forces Destroyed Savithribhai Phule Statue in Suddala-Sirsilla Dist