డా. సుజాత సూరేపల్లి.
సావిత్రిభాయ్ ఫులే విగ్రహాన్ని ధ్వసం చేసిన సుద్దాల గ్రామం సిరిసిల్ల జిల్లలో ప్రతిఘటనకు పూనికున్న బహుజన శక్తులు,
Manuvada Saffron Forces Destroyed Savithribhai Phule Statue in Suddala-Sirsilla Dist