సిబిఐ ఆఫీసర్లను బెంగాల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారంతో పోలీసులను వ్యవస్థను గుపెట్లో పెట్టుకున్నది.

ఈ విషయంపై స్పందించిన పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమత బెహంజి నిరాహార దీక్షపై చేర్చావేదిక ”దేశీదిశా” ఇష్టాగోష్టిలో సీనియర్ జర్నలిస్ట్ కల్లూరి భాస్కరంKalluri

Bhaskaram – Senior Journalist,

Usaa – U. Sambasiva rao,

Subscribe

Desidisa YouTube link : UC38_IgaZQywJkGvlj5UGZPw

For more videos subscribe our Channel ”Desidisa News”

Follow us on YouTube ”Desidisa News”

Desidisa News I Hyderabad I Telangana I