తహమ్మునేని వీరభద్రం,
భుక్య వీరబధ్రం – (బిఎల్ఎఫ్ అభ్యర్థి)
ఉ.సా (ఉ. సాంబశివ రావు),
అత్యధిక సంఖ్యలోవున్న ఆదివాసీ, గిరిజనులతో వైరం తెచ్చుకొన్న (హరితహారం పేరిట పోడు భూముల్ని గుంజుకొన్న) తె.రా.సా.కి బుద్దిచెప్పనున్న వైరా..