• మింగలేక కక్కలేక
  • ముందుకెళ్తే ప్రజలకు దూరం
  • వెనకడుగేస్తే కేంద్రంతో వైరం
  • మౌనం వీడని కేసీఆర్‌