కళాప్రియుల మదిలో సంగీత వీణలు ఓయూలో ఆదివాసీ, జానపద సంగీత సమారోహం.

17, 18 మార్చి 2018 రాగూర్ ఆడిటోరియం, ఉస్మానియా విశ్వవిభాగం హైదరాబాద్.

Subscribe :

Desidisa YouTube link : UC38_IgaZQywJkGvlj5UGZPw

For more videos subscribe our Channel ”Desidisa News”

Follow us on YouTube ”Desidisa News”

Desidisa News I Hyderabad I Telangana I