కులాంతర వివాహాలను సహించలేని కుల దురహకార హత్యలు,

ప్రణయ్ అంతిమ యాత్ర I మిర్యాలగూడ I Desidisa News I 16 Sep 2018