తెలంగాణ ముందస్తు ఎన్నికల ముచ్చట్లు – దేశిదిశ ఇష్టాగోష్టి
Narsimha Reddy – Telangana Teachers Federation,

ముందుగా బౌగోళిక తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధిస్తే ఆ తర్వాత సామాజిక, ప్రజాస్వామ్య తెలంగాణ నెలకొల్పుకోవచ్చని నమ్మబలికిన వెలమదొర కెసిఆర్ సారధ్యంలో ”దొరల తెలంగాణగా మారి మరోసారి

Anchor – Subbarao I Desidisa Studio I Hyderabad