ప్రజా ఉద్యమాలపై కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఫాసిస్ట్ నిర్బంధానికి నిరసనగా ధర్నా

దేశ వ్యాప్తంగా తెలంగాణలోని జైల్లోలో నిర్బంధించిన రాజకీయ ఖైదీలందరినీ వెంటనే విడుదల చేయాలి

ఉపా చట్టంను వెంటనే రద్దు చేయాలి దేశంలోని వివిధ పుబ్లిక్ సెక్యులరిటీ యాక్షన్ను వెంటనే రద్దు చేయాలి

తెలంగాణ ప్రజాస్వామిక వేదిక (TDF)

Subscribe

For more videos subscribe our Channel ”Desidisa News”

Follow us on YouTube ”Desidisa News”

Desidisa News I Hyderabad I Telangana I