తెలంగాణ ముందస్తు ఎన్నికల ముచ్చట్లు – దేశిదిశ ఇష్టాగోష్టి,

అంతేకాదు ఆధిపత్యకులాల సంపన్నవర్గాలకు నాణ్యమైన విద్యను అందిచడంకోసం ప్రైవేటు యూనివర్సిటీలను ప్రోత్సహించటం అణగారిన కులాల పేదవిద్యార్దులకు అన్యాయం చేయడమే.

Prof. K. Srinivasulu – Retd -OU,

Usaa – (U. Sambasiva rao ) – BRF,

Anchor – Subbarao I Desidisa Studio I Hyderabad