వివిధ రంగాల్లో సమాన అవకాశాలతో కూడిన సమగ్రాభివృద్దికి బదులు అగ్రకుల దొరల పెత్తందనం ఎలా సాగుతోందో గణాంకాలతో వివరించిన ప్రొ. విశ్వేశ్వర్ రావు,

ఓట్ల కోసం వచ్చే రాజకీయ నాయకులను నిలదీయండి ప్రజాస్వామిక తెలంగాణ సాధిద్దాం.

Desidisa News I Hyderabad,

For more videos Subscribe our Channel Desidisa News,

Follow us on Youtube ”Desidisa News”